Svensk Slöjd Butik Logo
       

Om butiken

Svensk Slöjd på Nybrogatan i Stockholm säljer föremål som tillverkas av landets bästa slöjdare. Här visas den nya och experimentella slöjden sida vid sida med den traditionella slöjden. När slöjd är som bäst kan vi avläsa en förening av nutid och tradition, lokal särprägel och slöjdarens skaparlust. Det är detsamma världen över och slöjdteknikerna är globala.

Vi vill förmedla den bästa slöjden på bästa sätt och vi månar om att använda naturmaterial, att återbruka och att hålla liv i kunskapen om hur man tillverkar föremål som håller länge. Att köpa kvalitativ slöjd eller att slöjda själv bidrar till ett hållbarare samhälle. Hemslöjdens föremål håller länge och kan repareras om de går sönder.

Vi vill att slöjd ska ha en självklar plats i alla människors dagliga liv. Även om omvärlden har förändrats, sedan hemslöjden startade i organiserad form för 100 år sedan, är hemslöjdens ursprungliga värderingar fortfarande aktuella och ett hållbart alternativ.

 

 

 

 

Om _butik _webb