Svensk Slöjd Butik Logo
       

Tack för 15 fantastiska år!

Efter femton fantastiska år på Nybrogatan 23 i Stockholm stänger vi nu butiken. Det har varit en otrolig resa med inspirerande och spännande möten. Ett varmt tack till alla kunder, leverantörer, personal, slöjdare, konsthantverkare, konstnärer och slöjdentusiaster som har gjort det möjligt för oss att vara ett skyltfönster för slöjden. Tack!

Svensk Slöjd har under femton år som konceptbutik uppfyllt sitt syfte att vara en spjutspets för slöjd och hantverk genom att utveckla nya sätt att visa, marknadsföra och sälja kvalitativ och inspirerande slöjd, och på så sätt stärka slöjdens position som kultur och näring! Slöjden har fått en helt annan uppmärksamhet och syns i helt nya sammanhang idag än 2001 då butiken öppnade. Butiken har varit en viktig del i att nå dit. Dels genom utlån av produkter till media, genom unika samarbetsprojekt med exempelvis Li Edelkoort, men framför allt tack vare butikens 400 leverantörer som under åren har visat vad slöjd är och kan vara.

Anledningen till att vi stänger butiken är främst ekonomisk; trots att butiken varit mycket uppskattad har vi inte lyckats få god ekonomi i den. Dessutom påverkas försäljningen mycket av det renoveringsarbete som pågått och fortsätter på och runt Nybrogatan ett på år till.

Fler hemslöjdsbutiker

Det finns fler hemslöjdsbutiker. Bara några kvarter från Nybrogatan, närmare bestämt på Norrlandsgatan, hittar du butiken Svensk Hemslöjd där du nu och efter den 16 april kan fortsätta köpa slöjd, material och redskap. Det kan du även göra i någon av alla andra hemslöjdsbutiker som finns runt om i landet. Läs mer om dem på Hemslöjdens hemsida.

 


Butiken har drivits av Hemslöjden (Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund) som du kan läsa mer om på
 www.hemslojden.org

 

 

 

Bild _webb _463px _3

Bild _webb _463px _2

Bild _webb _463px